Inetium Paweł Długosz

 

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wytwarzanie aplikacji mobilnych i procesy B2B.

 

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu innowacyjna gospodarka.

 

 

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-287/13-00

Kwota dofinansowania: 798 910,00  zł

Okres realizacji 2014-2015